Njoftim mbi Vendimin Nr. 63 i Rektoratit UPT, date 13.05.2020 mbi Rregulloren e miratuar per marrjen e masave per kufizimin e perhapjes se COVID-19!