Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit

NJOFTIM

Data e mbrojtjes se Diplomave ne DET, sezoni i veres 2019-2020.

 

Studentet te cilen kane dorezuar punimin e diplomes me date 30.07.2020.

 

Mbrojtja e punimit te diplomes do te behet online ne platformen Teams.

Bachelor në Inxhinieri Elektronike dhe Bachelor në Inxhinieri Telekomunikacioni:

  • Data 5 Gusht 2020 ora 9:00

Master Shkencor në Inxhinieri Elektronike;Master Shkencor në Inxhinieri Telekomunikacioni dhe Master Profesional në Teknologji Informacioni

  • Data 6 Gusht 2020 ora 9:00

Studentet duhet te instalojne aplikimin Teams dhe te logohen me adresen e zyrtare [email protected].

Te gjithe studentet qe kane dorezuar punimin e diplomes duhet te ngarkojne punimin deri me daten 4.08.2020,  ne formatin elektronik Program_studimi_Emer Mbiemer.pdf psh MSc_ELN_Emër Mbiemër.pdf ne linkun si me poshte:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gkx0cy-AFE-zvql98Hh9F6OBmpcNs29ErWi8z9CK5pZUMVFMMkQ1SUtLOEdOTUtSN0s4VktISTFYWi4u