NJOFTIM

Datat e mbrojtjes se Diplomave ne Departamentin e Inxhinierise Informatike, sezoni i veres 2019-2020. 

Studentet te cilen kane dorezuar punimin e diplomes me date 30.07.2020. 

Mbrojtja e Diplomes do te behet online ne platformen Teams.

Bachelor në Inxhinieri Informatike:

  • Data 5 Gusht 2020 ora 9:30

Master Shkencor në Inxhinieri Informatike dhe Master Profesional në Inxhinieri Informatike

  • Data 6 Gusht 2020 ora 9:30

Studentet duhet te instalojne aplikimin Teams dhe te logohen me adresen e zyrtare [email protected].