Shlyerja e detyrimeve të mbartura për sesionin e provimeve të vjeshtës 19-31 Tetor 2020 do të bëhet në periudhën 12-16 Tetor 2020. Meqenëse kjo javë është pjesë e sesionit të rregullt të provimeve, kontaktoni me pedagoget e lëndës për ditën dhe orën e shlyerjes së detyrimeve.