Kontrolli i dytë i diplomës, sezoni Tetor 2020

Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit

Njoftim

Studentet e drejtimeve:

  1. Bachelor në Inxhinieri Elektronike
  2. Bachelor në Inxhinieri Telekomunikacioni

Njoftohen se kontrolli i parë i diplomës do të zhvillohet më 05 Tetor 2020, salla 302, ora 09:00-11:00

 

Studentet e drejtimeve:

  1. Master i Shkencave në Inxhinieri Elektronike
  2. Master i Shkencave në Inxhinieri Telekomunikacioni
  3. Master Profesional në Teknologji Informacioni

Njoftohen se kontrolli i parë i diplomës do të zhvillohet më 05 Tetor 2020, salla 304, ora 09:00-11:00

 

Shenim:

Gjatë këtij kontrolli studenti duhet të paraqes të miratuar nga udhëheqësi (firmosur nga studenti dhe udhëheqësi) rreth 60% të punimit të diplomës dhe faqet e para të plotësuara.

Formati përfundimtar i punimit të diplomës e gjeni të publikuar në faqen e FTI-se (http://old.fti.edu.al/pages/122)