Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit, për zhvillimin e procesit mësimor për vitin akademik 2020-2021 si dhe në zbatim të Rregullores Mesimore te UPT, shpall programet e studimit dhe lendet ku kerkohen pedagog me kohe te pjeshme.

 

 

Lista e programeve te studimit dhe lendet perkatese.