• Ju kujtoj se dorezimi i Relacionit te Praktikes dhe Temes se Diplomes do te kryhet ne Departament, date 26 Tetor, zyra 214, ora 10-11:30 Bachelor, 11:30 – 13:00 Master. 
  Per studentet qe nuk kane kryer dot Praktiken ne nje institucion/kompani, Relacioni i Praktikes do te jete i njejte me pjesen praktike te Diplomes. Ne te kundert, studenti do te dorezoje Praktiken e zhvilluar ne kompani. 
 • Datat e kontrolleve ne faqet e para te Diplomes jane si me poshte: 
  – Kontrolli i pare – kontrolluar nga vete udheheqesi ne nje date te Prill 2020, ose nga Enida Sheme ne 16 Shtator
  – Kontrolli i dyte – kontrolluar nga vete udheheqesi ne nje date fund Shtator – fillim Tetori
  – Kontrolli i trete – 26 Tetor nga Enida Sheme
 • Mbrojtja e Praktikes do te zhvillohet ne te njejten dite me Diplomen. Nqs studenti do te mbroje praktiken me teme te ndryshme nga ajo e diplomes, atehere do t’i lejohet koha e nevojshme per ta prezantuar ate.
 • Data e mbrojtjes se Praktika/Diplomave: 
  4 Nentor 2020 – Master Shkencor dhe Master Profesional
  5 Nentor 2020 – Bachelor