Struktura vjetore e procesit mësimor për ciklin e parë të studimeve “Bachelor” dhe ciklit të dytë të studimeve “Master i Shkencave” dhe “Master Profesional”, për vitin akademik 2020-2021.