Datat e mbrojtjes së diplomave për sesionin e vjeshtës për vitin akademik 2019-2020 janë:

 

Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike:          Nëntor 2020, ora 9:30,   

Master Profesional në Inxhinieri Informatike :           4 Nëntor 2020, ora 9:30,

Bachelor në Inxhinieri Informatike:                          5 Nëntor 2020, ora 9:30, 

 
Master i Shkencave në Inxhinieri Elektronike:           4 Nëntor 2020, ora 9:00
Master i Shkencave në Inxhinieri Telekomunikacioni: 4 Nëntor 2020, ora 9:00
Master Profesional në Teknologji Informacioni:          4 Nëntor 2020, ora 9:00
Bachelor në Inxhinieri Telekomunikacioni:                 5, 6 Nëntor 2020, ora 9:00
Bachelor në Inxhinieri Elektronike:                           5, 6 Nëntor 2020, ora 9:00
 
 
Mbrojta do të zhvillohet online. Detajet do t’ju dërgohen nga komisionet përkatëse.