Hapet Thirrja për Mobilitete (Bursa) Studentësh të UPT-së në kuadër të Marrëveshjes Erasmus+  , në Universitetin Teknologjik të Compiegne, Francë dhe Universitetit të Genovës, Itali.