Listat e renditura të aplikantëve për transferim studimesh në Ciklin e Parë të studimeve Bachelor në Inxhinieri Elektronike, Bachelor në Inxhineri Telekomunikacioni dhe Bachelor në Inxhinieri Informatike për vitin akademik 2020-2021.

 

Listat e renditura të aplikantëve për programe të dyta studimi Inxhinieri Elektronike, Inxhinieri Telekomunikacioni dhe Inxhinieri Informatike për vitin akademik 2020-2021.

 

Kandidatët fitues për transferim studimesh në Ciklin e Parë të studimeve Bachelor  dhe për programe të dyta studimi në FTI duhet të paraqiten në sekretarinë mësimore për t’u rregjistruar në programet e studimit ku janë shpallur fitues në datat 16.11.2020 deri 20.11.2020.