Struktura mësimore e ndryshuar me kalendarin e zëvendësimeve të dy javëve mësimore me ditet e shtuna.