Njoftojme studentet e DII si me poshte:

Mbrojtja e Praktikes do te zhvillohet ne date 8 Prill ora 9:30 online ne Teams.

Mbrojtja e Diplomave do te zhvillohet:

  • Bachelor: date 8 Prill ora 9:30 online ne Teams.
  • Master Shkencor: date 8 Prill ora 9:30 online ne Teams.
  • Master Profesional: date 8 Prill ora 12:00 online ne Teams.

Ju lutem kontaktoni me udheheqesin per pergatitjen e prezantimit sipas standartit dhe afatit kohor te kerkuar.
Suksese!