Njoftojme studentet e DET per mbrotjen e diplomave, sezoni i dimrit:

 

Mbrojtja e Diplomave do te zhvillohet:

  • Bachelor ne Inxhinieri Elektronike dhe Bachelor ne Inxhinieri Telekomunikacioni: date 7 Prill ora 9:00 online ne Microsoft Teams.
  • Master i Shkencave ne Inxhinieri Elektronike dhe Master i Shkencave ne Inxhinieri Telekomunikacioni: date 7 Prill ora 9:00 online ne Microsoft Teams.

 

Ju lutem kontaktoni me udheheqesin per pergatitjen e prezantimit sipas standartit dhe afatit kohor te kerkuar.

 

Suksese!