Studentët që nuk patën mundësi të futen në provimet e sezonit të dimrit, mund të futen në sezonin e ndërmjetëm të provimeve në periudhën 4.5.2021 deri më 17.5.2021. Sezoni i ndërmjetëm i provimeve do të zhvillohet pa ndërprerjen e procesit mësimor. 

Studentët duhen të rregjistrohen në provimet ku do te marrin pjesë duke derguar me e-mail listën e provimeve që do të zhvillojnë në sezonin e ndërmjetëm në adresën [email protected]. 

E-mail-i duhet të dërgohet vetëm një herë. Afati i rregjistrimit në sezonin e ndërmjetëm të provimeve është deri më 27 Prill 2021 ora 16:00.