UPT eshte nje nga 5 universitetet themelues te programit Tirana Inc, i cili do te sherbeje si inkubator per mbeshtetjen dhe suksesin e startup-eve te studenteve Shqiptare.
Ne kuader te ketij programi ju ftojme te merrni pjese ne aktivitetitin e hapjes dhe promovimit te Tirana Inc, ne date 29 Prill 2021, ora 17:00, online.
Ftesen per aktivitetin dhe te dhenat e aksesit i gjeni ketu.