KONTROLLI I DIPLOMËS, SEZONI I VERES 2021

Departamenti i Inxhinierisë Informatike

NJOFTIM

 

Studentët e drejtimeve:

  • Bachelor në Inxhinieri Informatike
  • Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike
  • Master Profesional në Inxhinieri Informatike

 

Njoftohen se:

 

  1. Kontrolli i parë i diplomës do të zhvillohet më 19-22 Korrik 2021, online.
  2. Kontrolli i dytë i diplomës do të zhvillohet në Shtator 2021.
  3. Kontrolli i tretë i diplomës do të zhvillohet në Tetor 2021.

 

Çdo student për të realizuar kontrollin e parë duhet:

  • Të kontaktojë me pedagogun me të cilin ka rënë dakord për të udhëhequr dhe zhvilluar punimin e diplomës (lista e pedagogeve më poshtë);
  • Të vendosin bashkarisht temën/fushën ku do të punojnë për zhvillimin e punimit të diplomës;
  • Të printojë, firmosë së bashku me udhëheqësin faqen e parë (pranohet edhe firma elektronike nqs nuk e keni takuar udhëheqësin personalisht)

(http://old.fti.edu.al/pages/122);

Materiali i firmosur nga studenti dhe udhëheqësi, të ngarkohet në formën sipas linkut me poshte, deri më datë 22 Korrik  2021 (*) (https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gkx0cy-AFE-zvql98Hh9F8v7BQC0TT5OsQGEViFGrQJUMzFWWVZWSkpEOFVHSkQwR1RKWloyNFRCSi4u)

(*) Ngarkimi i materialit është i mundur vetëm me kredencialet zyrtare të studentit në domain @fti.edu.al

 

Ndiqni njoftimet ne faqe per detaje mbi kontrollin e dyte dhe te trete.

 

SUKSESE ! 

 

 

Lista e pedagogëve të Departamentit të Inxhinierisë Informatike

                            

Titulli/Grada

Emër Mbiemër

e-mail

Prof. Dr.

Elinda Meçe

[email protected]

Prof. Asoc.

Genti Daci

[email protected]

Prof. Asoc.

Igli Tafaj

[email protected]

Dr.

Dorian Minarolli

[email protected]

Dr.

Evis Trandafili

[email protected]

Dr.

Hakik Paci

[email protected]

Dr.

Enida Sheme

[email protected]

Dr.

Ina Papadhopulli

[email protected]

Msc.

Besjana Muraku

[email protected]

Msc.

Kleona Binjaku

[email protected]