Studentët e drejtimeve:

  • Bachelor në Inxhinieri Informatike
  • Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike
  • Master Profesional në Inxhinieri Informatike

 Njoftohen se:

  Mbrojtja e Praktikave dhe Diplomave do te zhvillohet ne date 26 Korrik 2021 ora 09:00 ne auditor, salla 214.