Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit

NJOFTIM

Mbrojta e diplomave, sezoni i Korrikut 2021

Studentët e drejtimeve bachelor:

  • Bachelor Inxhinieri Telekomunikacioni
  • Bachelor Inxhinieri Elektronike:
  • Diten e Hënë, Data 26 Korrik 2021, ora 09:00, salla 207, 205, 203, 104, 102

 

Studentët e drejtimeve master:

  • Master i Shkencave në Inxhinieri Elektronike
  • Master i Shkencave në Inxhinieri Telekomunikacioni
  • Master Profesional në Teknologji Informacioni:
  • Diten e Martë, Data 27 Korrik 2021, ora 09:00, salla 207, 203, 102

 

Suksese!

Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit