Njoftim!

Studentet te cilet per arsye objektive, nuk kane realizuar kontrollin e pare te diplomes ne afatin e caktuar, te vijojne me kontrollin e dyte dhe te trete sipas njoftimit te publikuar ne faqen ueb perkatese.

http://old.fti.edu.al/news/376

 

Departamenti i Elektronikes dhe Telekomunikacionit