Studentët e drejtimeve:

 • Bachelor në Inxhinieri Informatike
 • Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike
 • Master Profesional në Inxhinieri Informatike

 

Njoftohen se:

 

 1. Kontrolli i tretë i diplomës dhe dorëzimi i praktikës (nqs është e pavarur nga diploma) do të zhvillohet më 23 Shtator 2021, ora 09:00-12:00 ne sallat 214 – Bachelor dhe  salla 211 – Master.

 

Çdo student për të realizuar kontrollin e tretë të Diplomës duhet:

 • Të ketë kryer kontrollin e parë dhe të dytë;
 • Studenti duhet të paraqesë të miratuar nga udhëheqësi (firmosur nga studenti dhe udhëheqësi) të gjithë punimin e diplomës në format libër bazuar në formatin e faqosjes së publikuar në faqen web http://old.fti.edu.al/pages/122;
 • Bashkëlidhur punimit një CD me të gjithë materialin e punimit;
 • Çertifikatë personale ose familjare (e marrë nga e-albania);
 • Vërtetim nga biblioteka shkencore e UPT që nuk ka detyrime të pa shlyera;
 • Vërtetim nga Financa e FTI-së;
 • Ta dorëzojë materialin e firmosur (nga studenti dhe udhëheqësi) më datën e caktuar fizikisht në ambientet e fakultetit, salla 214,211:

 

Lista e pedagogëve të Departamentit të Inxhinierisë Informatike                            

Titulli/Grada

Emër Mbiemër

e-mail

Fusha e studimit

Prof. Dr.

Elinda Meçe

[email protected]

Software engineering, Inteligjenca artificiale, Data mining

Prof. Asoc.

Genti Daci

[email protected]

Rrjeta, Sisteme operative

Prof. Asoc.

Igli Tafaj

[email protected]

Rrjeta, Sisteme operative, siguria kibernetike

Dr.

Dorian Minarolli

[email protected]

Rrjeta, Cloud Computing, Arkitekture e sistemeve

Dr.

Evis Trandafili

[email protected]

Software engineering, Inteligjenca artificiale,Data mining

Dr.

Hakik Paci

[email protected]

Programim, databaze

Dr.

Enida Sheme

[email protected]

Programim web, Cloud Computing, virtual/augmented reality

Dr.

Ina Papadhopulli

[email protected]

Programim, software engineering

Msc.

Besjana Muraku

[email protected]

Programim web, mobile, software engineering

Msc.

Kleona Binjaku

[email protected]

Programim web, mobile, inteligjenca artificiale

 Pedagoge nga Departamenti Bazat e Informatikes

 

Titulli/Grada

Emër Mbiemër

e-mail

Fusha e studimit

Prof.

Aleksander Xhuvani

[email protected]

Databaze, programim

Dr.

Marin Aranitasi

[email protected]

Programim web, mobile, SW testing, Rrjeta, Siguria e sistemeve

Dr.

Nelda Kote

[email protected]

Programim web, data mining

Msc.

Anisa Gjini

[email protected]

Programim, software engineering