Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit  të Teknologjisë së Informacionit se duhet të kryejnë pagesën e tarifës së shkollimit, për tu futur  në provimet e sezonit të vjeshtës.