Lista e renditur e aplikantëve nga trojet dhe komuniteti ballkano-egjiptian në programin e studimit Bachelor, në FTI për vitin akademik 2021-2022

 

Nga komuniteti rom – egjiptian

Nr.

ID e matures shteterore

Piket

1

211961500004

9,985.5

2

211619100019

9,785.8

 

 

Nga trojet:

Nr.

Numer personal

Piket

1

1171955919

8,920.8