Lista e renditur e aplikantëve për transferim studimesh në Ciklin e Parë, Bachelor në Inxhinieri Informatike, për vitin akademik 2021-2022.

 

Lista e renditur e aplikanteve për Program të dytë studimi në Inxhineri Informatike për vitin akademik 2021-2022.

 

Lista e renditur e aplikantëve për “Program të dytë studimi në Ciklin e Parë, Bachelor në Inxhinieri Elektronike”, për vitin akademik 2021-2022.

 

Lista e renditur e aplikantëve për “Program të dytë studimi në Ciklin e Parë, Bachelor në Inxhinieri Telekomunikacioni”, për vitin akademik 2021-2022.