Njoftojme studentet e Departamentit te Inxhinierise Informatike mbi mbrojtjen e praktikave dhe diplomave si vijon:

 
Data e mbrojtjes se praktikave dhe diplomave:
Bachelor Inxhinieri Informatike: 4 Tetor dhe 5 Tetor ora 9:00 ne sallat 210 / 211 / 214. Shpallja e listave te studenteve per secilen dite do te behet ne date 4 Tetor prane laboratorit 211.
Master i Shkencave Inxhinieri Informatike: 8 Tetor ora 9:00 salla 214.
Master Profesional Inxhinieri Informatike: 8 Tetor ora 9:00 salla 211.
 
** Studentet do te paraqesin punimin e tyre te diplomes me nje prezantim ne powerpoint. Koha e prezantimit 10 minuta.
*** Per prezantimin e praktikes: Do te vini ne dijeni komisionin qe ne fillim te prezantimit tuaj nese keni zhvilluar praktiken ne kompani apo jo
  • Nqs keni praktiken te njejte me temen e diplomes do te prezantoni vetem punimin e diplomes. 
  • Nqs keni zhvilluar praktiken ne nje kompani, pervec prezantimit te diplomes, do te zhvilloni nje prezantim te shkurter vetem me cfare konkretisht jeni marre ne kompani dhe produktin e punes tuaj, duke mos perfshire asnje element teorik.
Per cdo udhezim te metejshem apo paqartesi mbi mbrojtjen, jeni te lutur te komunikoni me udheheqesin e diplomes. Ju urojme SUKSESE!