Lista e renditur e kandidatëve Master i Shkencave ne Inxhinieri Elektronike, për vitin akademik 2021-2022.

Lista e renditur e kandidatëve Master i Shkencave ne Inxhinieri Telekomunikacioni, për vitin akademik 2021-2022.

Lista e renditur e kandidatëve Master i Shkencave ne Inxhinieri Informatike, për vitin akademik 2021-2022.

Lista e renditur e kandidatëve Master Profesional ne Teknologji Informacioni, për vitin akademik 2021-2022.

Lista e renditur e kandidatëve Master Profesional ne Inxhinieri Informatike, për vitin akademik 2021-2022.

 

Rregjistrimet bëhen pranë sekretarisë mësimore në datat 26.10.2021 deri më 2.11.2021 në orarin 8:00 deri 16:00.