Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit

NJOFTIM

Mbrojta e diplomave, sezoni i dimrit 2022

Studentët e drejtimeve bachelor dhe master në:

  • Bachelor Inxhinieri Telekomunikacioni
  • Bachelor Inxhinieri Elektronike:
  • Master i Shkencave në Inxhinieri Elektronike
  • Master i Shkencave në Inxhinieri Telekomunikacioni
  • Master Profesional në Teknologji Informacioni:

 

Mbrojtja do të zvhillohet diten e premte, dt. 18 Mars 2022, ora 09:00.

 

Per çdo udhëzim të mëtejshëm apo paqartësi mbi mbrojtjen dhe kohën e prezantimi, jeni të lutur të komunikoni me udhëheqësin e diplomës.

Suksese!

Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit