Në kuadër të Marrëveshjes KA1 bilaterale, është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit, në University of Westminster.

 

Informacionin e plotë e gjeni në link-un Mobilitete ne kuadër te KA1.