Ju njoftojme se dita e hene, date 21.03.2022 eshte caktuar dite pushimi  per studentet,  si dhe personelin akademik dhe ndihmes akademik te Universitetit Politeknik te Tiranes, bazuar ne  Urdherin e Rektorit Nr. 19, date 18.03.2022, mbi “Caktimin e dites se hene dt: 21.03.2022 dite pushimi”

Dita e punes, e dates 21.03.2022 do te zvendesohet ne nje nga ditet e pushimit brenda ketij viti akademik.