Për të minimizuar efektet e pushimeve për shkak të festave zyrtare në realizimin e programit mësimor në të dy ciklet e studimit, bëhet ndryshimi i përkohshëm në orar si vijon:

 

– Në datën 20.04.2022, ditën e mërkurë do të zhvillohet mësimi i ditës së hënë;

– Në datën 28.04.2022, ditën e enjte do të zhvillohet mësimi i ditës së hënë;

– Në datën 06.05.2022, ditën e premte do të zhvillohet mësimi i ditës së hënë.