Bazuar në urdhërin e Rektorit Nr. 22, datë 01.04.2020,  dita e Hënë, datë 21.03.2022, e caktuar ditë pushimi, zëvendësohet ditën e Shtunë, datë 02.04.2022.