Pas shpalljes së NIM,  studentët e vitit të I, cikli i dytë master në FTI mund të pajisen me kartë studenti.

Image preview