Mbështetur në Vendimin e Këshillit të Ministrave me Nr. 317, datë 18.05.2022, dita e mërkurë, datë 25.05.2022, është ditë pushimi.
 
Dita e punës e datës 25.05.2022, do të zëvendësohet në një nga ditët e pushimit brenda këtij viti.