Zëvendësimi i procesit mësimor të datës 25.05.2022, e caktuar pushim në bazë të VKM Nr. 317 datë 18.05.2022, do të bëhet ditën e shtunë, datë 28.05.2022 për ciklin e parë dhe të dytë të studimeve.