Fakulteti i Teknologjise se Informacionit (FTI), UPT, u perfaqesua me 3 studente ne Hackathonin e zhvilluar nga Qendra Protik Innovation Center dhe Union Bank ne datat 9, 10 dhe 13 Qershor.

Kjo veprimtari synonte testimin e aplikacionit mobile te bankes Union, dhe propozime teknike per permiresimin e metejshem te tij.

Pjesemarrres ishin studente te fushes se teknologjise se informacionit te Universiteteve publike dhe private ne vend.

Grupi me te cilet FTI u perfaqesua u shpall fitues.