Departamenti i Inxhinierisë Informatike 

NJOFTIM

Mbrojta e diplomave, sezoni i verës 2022

Studentët e drejtimeve bachelor dhe master në DII, do të zhvillojnë seancat e mbrojtjes së diplomave dhe praktikave si vijon:

 

Datat e mbrojtjes së praktikave:

 

Bachelor në Inxhinieri Informatike: 19.07.2022, ora 9:00, salla 209, 210, 211, 213

Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike: 20.07.2022, ora 9:00, salla 214

Master Profesional në Inxhinieri Informatike : 20.07.2022, ora 9;00, salla 214

 

Datat e mbrojtjes së diplomave:

 

Bachelor në Inxhinieri Informatike: 20.07.2022, ora 9:00, salla 209, 210, 211

Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike: 20.07.2022, ora 9:00, salla 214

Master Profesional në Inxhinieri Informatike: 20.07.2022, ora 9:00, salla 214

 

Studentet të paraqiten në orën 9:00, me prezantimin e praktikes dhe diplomes në flash drive, e kopjojnë atë në kompjuterin në dispozicion në sallat perkatese dhe do të nisin prezantimet për mbrojtjen e punimit.

Ndarja e studentëve në grupe për mbrojtjen dhe sallat përkatëse do të publikohen në ambientet e fakultetit në ditën përkatëse të parashikuar për mbrojtjen.

 

Per çdo udhëzim të mëtejshëm apo paqartësi mbi mbrojtjen dhe kohën e prezantimit, jeni të lutur të komunikoni me udhëheqësin e diplomës.

 

Suksese!

 

Departamenti i Inxhinierisë Informatike