NJOFTIM

Mbrojtja e praktikave për sezonin vjeshtë 2021 – 2022

Studentet e drejtimeve:

  • Bachelor në Inxhinieri Elektronike
  • Bachelor në Inxhinieri Telekomunikacioni
  • Master i Shkencave në Inxhinieri Elektronike
  • Master i Shkencave në Inxhinieri Telekomunikacioni
  • Master Profesional në Teknologji Informacioni

 

Mbrojtja e praktikave do të zhvillohet në auditor, më datë 30 Shtator 2022, ora 09:00

Sallat dhe ndarja e studentëve do të afishohet në ambientet e fakultetit më datë 30 Shtator.

 

Studentët duhet të përgatisin një prezantim në powerpoint për të paraqitur aktivitetin që kanë zhvilluar gjatë praktikës.

 

Rikujtesë:

Studentët duhet paraprakisht të dorëzojnë në fakultet relacionin e praktikës bashkë me vëertetimin e kryejes së sajë pranë kompanisë apo institucionit ku e kanë zhvilluar atë, sipas njoftimit të më parshëm (https://old.fti.edu.al/news/451)