Kriteret e aplikimit dhe kërkesat për personel akademik të ftuar në Departamentin e Inxhinierisë Informatike për vitin akademik 2022-2023.

 

Kriteret e aplikimit dhe kërkesat për personel akademik të ftuar në Departamentin e Elektronikës dhe Telekomunikacionit për vitin akademik 2022-2023.

 

Kriteret e aplikimit dhe kërkesat për personel akademik të ftuar në Departamentin e Bazave të Informatikës për vitin akademik 2022-2023.