Departamenti Elektronikës dhe Telekomunikacionit

NJOFTIM

Mbrojta e diplomave, sezoni i vjeshtës 2022

Studentët e drejtimeve bachelor dhe master në DET, do të zhvillojnë seancat e mbrojtjes së diplomave si vijon:

Bachelor në Inxhinieri Elektronike, datë 06.10.2022, ora 09:00

 • Bsc.ELN-A, salla 102
 • Bsc.ELN-B, Bsc.ELN-D, salla 205
 • Bsc.ELN-C, Bsc.ELN-P, salla 203

 

Bachelor në Inxhinieri Telekomunikacioni, datë 06.10.2022, ora 09:00

 • Bsc.TLK-A, Bsc.TLK-C, Salla 302
 • Bsc.TLK-B, Bsc.TLK-Q, Salla 304
 • Bsc.TLK-D, salla 303

 

 

Master i Shknencave në Inxhinieri Elektronike, datë 07.10.2022, ora 09:00

 • Msc.ELN-A, salla 302
 • Msc.ELN-B, salla 203
 • Msc.ELN-P, salla 304

 

Master i Shknencave në Inxhinieri Telekomunikacioni, datë 07.10.2022, ora 09:00

 • Msc.TLK-A, salla 203
 • Msc.TLK-B, salla 304

 

 

Studentet të paraqiten në orën 9:00, me prezantimin e diplomes në flash drive, e kopjojnë atë në kompjuterin në dispozicion në sallat perkatese dhe do të nisin prezantimet për mbrojtjen e punimit.

 

Ndarja e studentëve në grupe për mbrojtjen dhe sallat përkatëse do të saktësohen në ambientet e fakultetit në ditën përkatëse të parashikuar për mbrojtjen.

 

Per çdo udhëzim të mëtejshëm apo paqartësi mbi mbrojtjen dhe kohën e prezantimit, jeni të lutur të komunikoni me udhëheqësin e diplomës.

 

Suksese!

 

Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit