Studentët:

  • Bachelor në Inxhinieri Informatike

Njoftohen se:

Mbrojtja e praktikës do të bëhet në datën 6 tetor 2022, ora 9:00, salla 209 – 210 – 211 – 213.

Mbrojtja e diplomës në datën 7 tetor 2022 ora 9:00, salla 209 – 210 – 211 – 213.

 

Studentët:

  • Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike
  • Master Profesional në Inxhinieri Informatike

Njoftohen se mbrojtja e diplomës dhe praktikës do të kryhen në datën 12 tetor 2022, ora 9:00, salla 209 – 210 – 211 – 213.

* Studentët e Masterit Shkencor duhet të dorëzojnë certifikatën e mbrojtjes së gjuhës së huaj në mënyrë që të kryejnë mbrojtjen e  diplomës .

 

Suksese!