Lista e renditur e kandidatëve Master i Shkencave ne Inxhinieri Elektronike, për vitin akademik 2022-2023.

Lista e renditur e kandidatëve Master i Shkencave ne Inxhinieri Telekomunikacioni, për vitin akademik 2022-2023.

Lista e renditur e kandidatëve Master i Shkencave ne Inxhinieri Informatike, për vitin akademik 2022-2023.

Lista e renditur e kandidatëve Master Profesional ne Teknologji Informacioni, për vitin akademik 2022-2023.

Lista e renditur e kandidatëve Master Profesional ne Inxhinieri Informatike, për vitin akademik 2022-2023.

 

Rregjistrimet bëhen pranë sekretarisë mësimore në datat 25.10.2022 deri më 28.10.2022 në orarin 8:00 deri 16:00.