Në kuadër të programit Erasmus + dhe marrëveshjes KA1 biletarale, është hapur thirrja për aplikime për mobilitete për studentët të Universitetit Politeknik të Tiranës (UPT), Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit, në Universitetin Teknologjik te Compiegne (UTC), në Francë.