Në vijim të proçesit të pranimeve në Universitete, për kuotat e paplotësuara regjistrimet do të kryhen prane Sekretarive Mësimore në datat 5-6 Nentor 2022, ora 8 – 17.

Renditja e aplikantëve për këtë fazë do të afishohet në ambjentet publike të fakultetit datë 4 Nentor.

Vijohet me regjistrimet sipas renditjes së pikëve.

 

Lista e renditur e aplikantëve në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit, Universiteti Politeknik i Tiranës,  Bachelor në Inxhinieri Elektronike.

 

Lista e renditur e aplikantëve në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit, Universiteti Politeknik i Tiranës,  Bachelor në Inxhinieri Informatike.

 

Lista e renditur e aplikantëve në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit, Universiteti Politeknik i Tiranës,  Bachelor në Inxhinieri Telekomunikacioni.