Studentët e drejtimeve:

  • Bachelor në Inxhinieri Informatike
  • Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike
  • Master Profesional në Inxhinieri Informatike

 Njoftohen se:

 

Kontrolli i dytë i diplomës do të zhvillohet më 7-10  Shkurt 2023, online.

 Kontrolli i tretë i diplomës do të zhvillohet më 9 Mars 2023.

Çdo student për të realizuar kontrollin e dytë duhet: