Studentët  e vitit të parë në programet e studimit  Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike dhe Master i Shkencave në Inxhnieri Elektronike,  që duan të ndjekin  Double Diplomë me UTC , Francë dhe UNIGE, Itali,   do të aplikojnë  nga data 1 Mars  deri në 9 Mars 2023, pranë Sekretarisë Mësimore të FTI.

 

Informacioni i detajuar do ju dërgohet me email, brenda datës 15 Shkurt 2023.