Në datën 15 Mars 2023, ora 11.00, në sallën “Silvano Pedrollo” në Rektorat, në godinën kryesore të UPT-së,  Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit, do të organizojë ceremonine e diplomimit, për studentët e diplomuar në FTI në vitin akademik 2021-2022.