Studentët e drejtimeve:

  • Bachelor në Inxhinieri Informatike
  • Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike
  • Master Profesional në Inxhinieri Informatike

 Njoftohen se:

 

Kontrolli i tretë i diplomës dhe i praktikës do të zhvillohet më 9 Mars 2023 në orën 09:00 salla 211.

Ju lutem keni parasysh të vendosni datat e kontrolleve të sakta:

Kontrolli i parë: 12 Korrik 2022  

Kontrolli i dytë : 7 Shkurt 2023

Kontrolli i tretë: 9 Mars 2023 

 

Kontrolli i parë dhe i dytë kryhet nga udhëheqësi juaj ndërsa kontrolli i tretë nga shefi i departamentit: Dr.Enida Sheme 

 

Suksese!