Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit

NJOFTIM

Mbrojta e praktikave, sezoni i dimrit 2023

Studentët e drejtimeve bachelor dhe master në:

  • Bachelor Inxhinieri Telekomunikacioni
  • Bachelor Inxhinieri Elektronike:
  • Master i Shkencave në Inxhinieri Elektronike
  • Master i Shkencave në Inxhinieri Telekomunikacioni
  • Master Profesional në Teknologji Informacioni:

 Mbrojtja e praktikave do të zvhillohet diten e enjte, dt. 16 Mars 2023, ora 09:00.

 

Mbrojta e diplomave, sezoni i dimrit 2023

Studentët e drejtimeve bachelor dhe master në:

  • Bachelor Inxhinieri Telekomunikacioni
  • Bachelor Inxhinieri Elektronike:
  • Master i Shkencave në Inxhinieri Elektronike
  • Master i Shkencave në Inxhinieri Telekomunikacioni
  • Master Profesional në Teknologji Informacioni:

 Mbrojtja e diplomave do të zvhillohet diten e hënë, dt. 20 Mars 2023, ora 09:00.

 

Per çdo udhëzim të mëtejshëm apo paqartësi mbi mbrojtjen dhe kohën e prezantimi, jeni të lutur të komunikoni me udhëheqësin e diplomës..

 

Suksese!

Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit