Studentët:

  • Bachelor në Inxhinieri Informatike
  • Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike
  • Master Profesional në Inxhinieri Informatike

Njoftohen se:

Mbrojtja e praktikës dhe e diplomës do të bëhet në datën 17 Mars 2023, ora 9:00, salla 210-211 Bachelor , dhe 214 Master.

 

* Studentët e Masterit Shkencor duhet të dorëzojnë certifikatën e mbrojtjes së gjuhës së huaj në mënyrë që të kryejnë mbrojtjen e  diplomës .

 

Suksese!