Studentët e drejtimeve:

  • Bachelor në Inxhinieri Informatike
  • Master i Shkencave në Inxhinieri Informatike
  • Master Profesional në Inxhinieri Informatike

 Njoftohen se:

  1. Kontrolli i parë i diplomës do të zhvillohet më 5-14 Prill 2023, online.
  2. Kontrolli i dytë i diplomës do të zhvillohet në Qershor 2023, online.
  3. Kontrolli i tretë i diplomës do të zhvillohet në Korrik 2023, fizikisht

 

Çdo student për të realizuar kontrollin e parë duhet:

  • Të kontaktojë me pedagogun me të cilin ka rënë dakord për të udhëhequr dhe zhvilluar punimin e diplomës (lista e pedagogeve dhe fushave që ofrojnë më poshtë);
  • Të vendosin bashkarisht temën/fushën ku do të punojnë për zhvillimin e punimit të diplomës;
  • Të printojë, firmosë së bashku me udhëheqësin formularin qe e gjeni ketu (pranohet edhe firma elektronike nqs nuk e keni takuar udhëheqësin personalisht deri ne daten 14)

Formulari i firmosur nga studenti dhe udhëheqësi, të ngarkohet në formën sipas linkut me poshte, deri më datë 14 Prill 2023 (*)

 (https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gkx0cy-AFE-zvql98Hh9FywEuuOeXcJNt8cIEpEa81NUNDE5RzFETEFOVEgyMFpHNEgyV085SjZYQS4u);

(*) Ngarkimi i materialit është i mundur vetëm me kredencialet zyrtare të studentit në domain @fti.edu.al

 

 

Lista e pedagogëve të Departamentit të Inxhinierisë  Informatike                            

Titulli/Grada

Emër Mbiemër

e-mail

Fusha e studimit

Prof. Dr.

Elinda Meçe

[email protected]

Software engineering, Inteligjenca artificiale, Data mining, NLP

Prof. Asoc.

Genti Daci

[email protected]

Rrjeta, Sisteme operative

Dr.

Dorian Minarolli

[email protected]

Rrjeta, Cloud Computing, Arkitekture e sistemeve

Dr.

Evis Trandafili

[email protected]

Software engineering, Inteligjenca artificiale,Data mining, NLP

Dr.

Hakik Paci

[email protected]

Programim, databaze

Dr.

Enida Sheme

[email protected]

Programim web, Cloud Computing, virtual/augmented reality

Dr.

Ina Papadhopulli

[email protected]

Programim, software engineering, testim SW, inteligjence artificiale

Msc

Alba Haveriku 

[email protected]

Programim web/Java ,Data mining

Msc

Eduart Torba 

[email protected]

Programim web/Java ,Data mining


  

Pedagogë nga Departamenti Bazat e Informatikes

Titulli/Grada

Emër Mbiemër

e-mail

Fusha e studimit

Prof.

Aleksander Xhuvani

[email protected]

Databaze, programim

Dr.

Nelda Kote

[email protected]

Programim web, Databaze, inteligjence artificiale, NLP

 

Dr.

 

Marin Aranitasi

 

[email protected]

Rrjeta, Siguria e sistemeve

mobile, SW testing

Dr.

Bojken Shehu

[email protected]

Baze te dhenash, Siguria e Informacionit

Msc.

Anisa Gjini

[email protected]

Programim, siguria e informacionit

Msc

Paola Shasivari

[email protected]

Programim ,databaze 

 * Mund të përzgjidhni edhe pedagogë nga Departamenti i Elektronikes dhe Telekomunikacionit.

 

Suksese!